Steven Spear

Special guest

Steven Spear - starszy wykładowca MIT Sloan School of Management. Uznany ekspert w zakresie zarządzania złożonymi pracami rozwojowymi, projektowymi i dostawczymi.

Steven Spear has been a guest on 1 episode.